Otrzęsiny uczniów klas pierwszych

2014-09-08 21:20
W dniu 6.09.2014 r. odbyły się Otrzęsiny uczniów klas 1. 
 Uroczystość odbyła sie na dużej sali gimnastycznej. Prowadzącym byli: Jakub Woźniak ( Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego) oraz Kamil Jurga ( Klasa 2 S).
Pierwsze miejsce zdobyła 1eg (88 pkt), drugie 1o i 1log (ex aequo po 75 pkt), trzecie miejsce 1e (70 pkt.), czwarte 1s (68 pkt) i ostatnie 1m (62 pkt).
 Wszystkim klasom GRATULUJEMI i życzymy samych pozytywnych chwil w roku szkolnym 2014/2015 :)
SCENARIUSZ OTRZĘSIN KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
1. Cel ogólny: Integracja uczniów klas pierwszych z młodzieżą ze starszych klas.
2. Cel szczegółowy:
-Umożliwienie uczniom klas pierwszych pokazania się na forum szkoły z jak najlepszej strony;
-Przedstawienie starszym klasom uczniów klas pierwszych i wyrobienie przyjaznych relacji;
-Budowanie pozytywnych relacji z wychowawcą klasy, który oczywiście kibicuje swojej klasie;
-poznanie szkoły;
-wytworzenie poczucia akceptacji w szkole w uczniach klas pierwszych;
-dobra zabawa;
3. Organizacja: Organizacją zajmie się Samorząd Uczniowski wraz z pomocą chętnych uczniów klas
starszych;
4. Miejsce: Duża sala gimnastyczna;
5. Przygotowanie: Przygotowaniem zajmuje się Samorząd Uczniowski
6. Jury: Jury przydziela punkty po każdej konkurencji np. od 1 pkt ( za wzięcie udziału) do 5 ( za
najlepszy wynik/efekt). W konkurencjach, w których jest możliwe jednoznaczne wytypowanie I, II,
III miejsca można przyznać odpowiednio:
* 5 pkt za 1 miejsce
*4 pkt za 2 miejsce
*3 pkt za 3 miejsce
*po 1 pkt dla pozostałych uczestników
W skład Jury wchodzą:
1. Dyrektor Szkoły; 2. Wicedyrektor Szkoły; 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego; 4. Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego; 5. Jeden wybrany przez Samorząd nauczyciel; 6. Jeden uczeń klasy
pierwszej;
7. Tablica wyników: Prowadzący podaje wyniki przez mikrofon, oraz zapisuje je na tablicy widocznej
dla publiczności;
8. Konkurencje:
a) Przedstawienie się : Każdy z uczestników ma się przedstawić w sposób jak najbardziej ciekawy
i zabawny;
b) Przebieranie się : Jury ocenia przebranie uczestników doceniając pomysłowość, wkład pracy w
przygotowanie stroju itp. < Uczniowie, nie będą poinformowani wcześnie o tej konkurencji. Przebierają
się oni w odzież, którą zagwarantuje Organizator.>
c) Picie mleka (na czas): Potrzebne rekwizyty: - miseczka z mlekiem , ławeczka, stoper
Na niskiej ławeczce układamy miseczki z mlekiem, a wszystkie małe „ koty” czyli uczestnicy
konkurencji klękają lub kładą się przed ławeczką z rękami na plecach. Zadanie polega na wypiciu mleka
w jak najkrótszym czasie i uniesieniu miseczki w zębach do góry.
d) QUIZ: Potrzebne rekwizyty:- pytania konkursowe
Każdy z uczestników podaje numer pytania, na które chce odpowiedzieć. Przeprowadzamy dwie serie
pytań. Za poprawną odpowiedź Jury przyznaje 1 punkt, za błędna odpowiedź 0 punktów. Oto
przykładowe pytania:
- Kto jest dyrektorem naszej szkoły? -Kto jest patronem naszej szkoły?
e) Tor przeszkód: Potrzebne rekwizyty: stoper, ławeczka, skrzynia, materac;
Uczniowie pokonują przygotowany wcześniej tor przeszkód. Wygrywa ta osoba, która pokona go w jak
najkrótszym czasie. Przeszkody muszą być łatwe, tak aby wszyscy uczestnicy byli w stanie pokonać
tor.
f) Rysowanie wychowawcy: Potrzebne rekwizyty: papier, kredki, ołówek, stoper
Uczniowie w określonym czasie np. 7 minut, przy pomocy ołówka, kredek itp. próbują narysować wychowawcę swojej klasy. Jury ocenia najwyżej te prace, w których widoczne jest największe podobieństwo do rzeczywistości.
g) Śpiewanie: Potrzebne rekwizyty: tekst piosenki, mikrofon
Grupa uczniów z poszczególnych klas ( po 2-3 osoby) śpiewają fragment znanej piosenki. Tekst piosenki otrzymują na kartkach, które wcześniej losowali. Jury ocenia śmiech publiczności, zaangażowanie zespołu. Do śpiewu może dołączyć się również wychowawca klasy.
h) Reklama: potrzebne rekwizyty: różne dziwne przedmioty w ilości odpowiadającej ilości uczestników.
Uczniowie losują przedmiot, który po chwili przygotowania muszę zareklamować i znaleźć jego najciekawsze zastosowanie. Przedstawiciel danej klasy, przedstawia reklamę swojej klasie, po czym oni muszą odgadnąć, o jaki przedmiot chodzi.
Np. papier toaletowy, kalosz, sznurek, stary wazon, maska gazowa
i) Taniec na gazecie: Każda klasa typuje dwie osoby z grupy do wykonania zadania.
Uczestnicy stają na kartkach gazety( 2 x A4) i w czasie grania muzyki tańczą. Każde zatrzymanie muzyki jest równe ze złożeniem gazety na mniejszy kawałek. Gazeta w czasie tańca nie może się przerwać, oraz uczestnicy nie mogą zejść z gazety. W tej konkurencji ustala się miejsca I, II oraz III. Miejsce 1 otrzymuje para osób, która wytrzymała najdłużej, i tak kolejno przyznaje się miejsca.
j) Mumia: Potrzebne rekwizyty: papier toaletowy
Każda klasa przygotowuje delegację (3 osób), które będą obwiązywać ( okręcać) papierem toaletowym jednego ucznia z pośród nich. Jury ocenia dokładność „ ubrania” oraz szybkość. Czas na realizację zadania to 2 minuty, Jury dokonuje również oceny efektu końcowego mumii.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji Jury dokonuje podsumowania i ogłasza werdykt przyznając klasie tytuł „ KOCIAKI ROKU” oraz nagrodę.
„ Koronacja”: Uczniowie ze starszych klas lub Pan Dyrektor przyczepiają wychowawcy klasy wąsy, uszy i ogon, wręczają dyplom oraz nagrodę.
OBOWIĄZKOWO OCENIE PODLEGA : „Najciekawsze hasło klasowe”. Każda klasa opisuje siebie w sposób żartobliwy, humorystyczny. Hasło wymyślane jest podczas trwania innych konkurencji